Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης Ποδηλάτου
podilato.gov.cy

Συνοπτική περιγραφή

Το Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου αποτελεί Συμβουλευτικό Σώμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στο εν λόγω Συμβούλιο συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 •  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Συντονιστής)
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων
 • Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 •  Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Ένωση Δήμων (τρεις εκπρόσωποι)
 • Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (τρεις εκπρόσωποι)
 • Επίτροπος Περιβάλλοντος

Όραμα του Συμβουλίου είναι «το ποδήλατο να καταστεί μια αξιόπιστη επιλογή ως μέσο μεταφοράς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας». Στρατηγικοί στόχοι του Συμβουλίου όπως καθορίστηκαν από τα μέλη είναι:

 1. Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ελκυστικού, ολοκληρωμένου και ασφαλούς δικτύου ποδηλατικών υποδομών.
 2. Η δημιουργία κουλτούρας για το ποδήλατο.
 3. Η προώθηση της ποδηλασίας ως μέσου βελτίωσης της υγείας.
 4. Η προώθηση της ποδηλασίας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
 5. Η προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού για ποδηλασία.

«Σχέδιο Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023»:

προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 4 εκατομμύρια και αφορά στις ακόλουθες 17 δράσεις:

1) Επέκταση των ποδηλατικών υποδομών, ιδιαίτερα αυτών που οδηγούν σε όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτηρίων, αθλητικά, εμπορικά και διοικητικά κέντρα.

2) Μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα  σε γειτονιές και στους ιστορικούς πυρήνες ή πυρήνες ειδικού χαρακτήρα, καθώς επίσης στα κέντρα των πόλεων προκειμένου να είναι ασφαλέστερη και φιλικότερη η χρήση του ποδήλατου στο οδόστρωμα.

3) Παραχώρηση / ανάκτηση πλάτους οδοστρώματος από τις οχηματικές λωρίδες κυκλοφορίας για δημιουργία ποδηλατολωρίδων σε επιλεγμένες οδικές αρτηρίες.

4) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για ποδηλάτες όπως κατάλληλο σύστημα σήμανσης και ρύθμιση φαναριών για εξασφάλιση συνεχούς ροής.

5) Ημέρα χρήσης ποδηλάτου π.χ. Κυριακή, (car-free Sundays) και ενδεχόμενο κλείσιμο του κέντρου κάθε πόλης για αποκλειστική χρήση για ποδήλατα μια φορά τον μήνα, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές.

6) Εφαρμογή συστήματος ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων με ευνοϊκούς όρους ή δανεισμού ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία.

7) Ελεύθερη μεταφορά των ποδηλάτων από τα οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας.

8) Δημιουργία χάρτη ποδηλατικών υποδομών διαθέσιμου μέσω εφαρμογών τηλεφώνου είτε άλλων συσκευών πλοήγησης και μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης της κυκλοφορίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

9) Κατασκευή στεγασμένων και ασφαλών ποδηλατοστασίων.

10) Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης των εργαζομένων να μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας με το ποδήλατο θα: (α) υποδειχθούν χώροι κατασκευής αποδυτηρίων στα ιδιόκτητα κυβερνητικά κτίρια και (β) στα νέα κυβερνητικά κτίρια που είτε θα αγοραστούν είτε θα ενοικιαστούν θα λαμβάνεται πρόνοια για ύπαρξη αποδυτηρίων και ποδηλατοστασίων.

11)  Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προωθηθεί η πολιτική για κατασκευή αποδυτηρίων / ντουσιέρων και ποδηλατοστασίων σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, στα εμπορικά κέντρα, στα ξενοδοχεία κ.λπ. με σκοπό την ενθάρρυνση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα να μεταβαίνουν στον χώρο εργασίας τους με ποδήλατο.

12)  Προώθηση του σχεδίου «Πάω στη δουλειά με το ποδήλατο».  Οι εταιρείες που προωθούν τη χρήση του ποδηλάτου από τους εργαζομένους τους ως μέσο μεταφοράς  ή /και διαθέτουν  εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν τους επισκέπτες ποδηλάτες, θα αξιολογούνται και θα λαμβάνουν σχετική Πιστοποίηση η οποία θα αποτελεί ένδειξη ότι συμβάλλει προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της δράσης της και ενισχύει έτσι την κοινωνική εταιρική της ευθύνη.

13)  Σχέδιο κινήτρων και επιχορήγησης αγοράς καινούριου ποδηλάτου και επιχορήγησης επισκευής και συντήρησης ποδηλάτου.

14)  Δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για το ποδήλατο όπου θα υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ειδικές αναφορές στα σχέδια επιχορήγησης, στις υφιστάμενες ποδηλατικές διαδρομές, στο σχέδιο Πιστοποίησης εταιρείας  “Πάω στη δουλειά με το ποδήλατο” – Bike2Work,  ενημέρωση για ποδηλατικές εκδηλώσεις και δράσεις.

15)  Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικών μαθημάτων εκμάθησης της ορθής χρήσης του ποδηλάτου και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και την καλλιέργεια κουλτούρας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ταινίες, βιωματικά εργαστήρια  και γενικά προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τη χρήση του ποδηλάτου.

16)  Επικαιροποίηση σημάνσεων και προτύπων π.χ. όπου χρειάζεται να αντικατασταθούν καθοδηγητικές πινακίδες σε σχέση με τους ποδηλατοδρόμους κ.λπ.

17) Αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων για υπηρεσιακή χρήση στις κυβερνητικές υπηρεσίες.  Σε πρώτη φάση θα αγοραστούν 100 ποδήλατα.

Φωτογραφίες: