Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της Σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Επαρχίας Πάφου

Υπογράφηκε εντός Δεκεμβρίου του 2022 με διάρκεια 14 μήνες έναντι δαπάνης (€199.500+ΦΠΑ).