Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Αντικείμενο της Σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Επαρχίας Πάφου

Υπογράφηκε εντός Δεκεμβρίου του 2022 με διάρκεια 14 μήνες έναντι δαπάνης (€199.500+ΦΠΑ).

 

Βρείτε πιο κάτω πληροφορίες, παρουσιάσεις και φωτογραφικό υλικό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων που διοργανώνονται για το ΣΒΑΚ Πάφου:

1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Πάφου

 

 

Περιοχή Μελέτης: