Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Αμμοχώστου

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022, στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας, το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (Consultancy Services for the Development of a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for the Greater Urban Area of the Famagusta District).Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και, εκ μέρους της Κοινοπραξίας “Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC”, η κα Άννα Καραμοντάνη.Η εκπόνηση του Σχεδίου θα έχει δαπάνη ύψους €91.630 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μηνών. Σημειώνεται ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου.

 

Βρείτε πιο κάτω πληροφορίες, παρουσιάσεις, βίντεο και φωτογραφικό υλικό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων που διοργανώνονται για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστου:

1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστου

2η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστου 

3η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστου 

 

 

Περιοχή Μελέτης: