Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού

Σύντομος τίτλος:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Πελάτης:

Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Ανάδοχος:

PTV Transport Consult GmbH, PTV AG, TREDIT, ALA Planning

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τη Λεμεσό. Η Σύμβαση του Έργου κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: PTV Transport Consult GmbH (Γερμανία), PTV Planung Transport Verkehr AG (Γερμανία), Tredit S.A. (Ελλάδα) and A.L.A. Planning Partnership Consultancy L.L.C (Κύπρος).

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2017 και με ημ. έναρξης Έργου τις 13 Μαρτίου 2017 και ημ. ολοκλήρωσης την 13 Αυγούστου 2019.

Η περιοχή μελέτης κάλυψε την ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού, στην οποία περιλαμβάνονται οι έξι Δήμοι της πόλης και έντεκα περιαστικές Κοινότητες

Ο συνολικός στόχος για την ανάπτυξη του Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη και την ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού είναι η επιθυμία και η ανάγκη για βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής για τους πολίτες και τους επισκέπτες της Λεμεσού και της περιοχής, επιτρέποντας η μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής να είναι οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη.

Με βάση τις προσδοκίες με την υψηλότερη ονομαστική βαθμολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές γνώμες των ενδιαφερόμενων μερών, η δήλωση οράματος για την πόλη της Λεμεσού  για το 2030 σχηματίστηκε ως εξής:

 

«Η Λεμεσός να γίνει μια προσβάσιμη, ασφαλής, λειτουργική και φιλική πόλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, με ελκυστικές, πράσινες και ήσυχες γειτονιές, ζωντανό αστικό κέντρο, πολυάριθμους, ευρύχωρους και θαυμάσιους ανοιχτούς δημόσιους χώρους και υπόδειγμα βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, δημιουργώντας μια πληθώρα οικονομικών, επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών ευκαιριών».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε παρακάτω το τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε συνοπτική μορφή:

Περιοχή Μελέτης: