2η Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών

Share to:

Με αξιοσημείωτη συμμετοχή φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών η 2η Δημόσια Διαβούλευση την Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου (Consultancy Services for the Development of a National Land Transport Strategy for Cyprus). Η διοργάνωση της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης αφορούσε την παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από την ολοκλήρωση της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί γενικότερα στον Τομέα των Μεταφορών.

Το  Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους ενώ η εκπόνηση του ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό, στην Κοινοπραξία «Consortium Mobility in chain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC + PricewaterhouseCoopers Business Services Srl», έναντι δαπάνης €176.780,00 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και με διάρκεια ολοκλήρωσης 16 μηνες.

Ο κ. Ελευθέριος Ελευθερίου, Αναπληρωτής Διευθυντής  του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στον χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, σημείωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών θα καθορίσει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα μεταφορών για τα επόμενα 20 χρόνια και θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, αφού η υλοποίηση του θα προσδιορίσει πολιτικές και θα οδηγήσει  στο σχεδιασμό μιας σειράς μέτρων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας, της μείωσης των ρύπων από τις μεταφορές και της διεθνούς συνδεσιμότητας των εμπορικών και επιβατικών μας μεταφορών. Επιπλέον το Σχέδιο θα καθορίσει τις κύριες δράσεις που πιθανόν θα ενισχυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ και επομένως, τόνισε ο κ. Ελευθερίου, απαιτείται η ανάπτυξη μιας συμπαγούς και τεχνικά άρτιας στρατηγικής, αποδεκτής και εγκεκριμένης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ελευθερίου επιβεβαιώσε ότι το  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων εργάζεται επιστάμενα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των μεταφορών στην Κύπρο.

 

Ακολούθως, οι εκπρόσωποι της ομάδας των Συμβούλων μελέτης του εργου προχώρησαν σε ανάλυση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί σχετικά με τα χαρακτηριστικά κινητικότητας στην Κύπρο (μερίδιο διακίνησης, τάσεις μηχανοκίνησης), το χρηματοοικονομικό πλαίσιο (υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης,δαπάνες συντήρησης οδικού δικτύου, έργα σε εξέλιξη και χρηματοδότηση έργων), το οδικό δίκτυο (ιεραρχία και αρμοδιότητες οδικού δικτύου, κυκλοφοριακές έρευνες, έρευνες σε χρήστες οδικού δικτύου, οδικά και τροχαία ατυχήματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις χερσαίων μεταφορών), τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση και εναλλακτικά καύσιμα, τις εμπορευματικές μεταφορές τόσο στα λιμάνια όσο και σε αερολιμένες, τον τουρισμό, και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Στη συνεχεια, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μελέτη των δεδομένων που αφορούν  τόσο τις επιβατικές όσο και τις εμπορικές υπεραστικές χερσαίες μεταφορές, τις υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς και διατομεακά θέματα που επηρεάζουν τις μεταφορές.

 

Θα ακολουθήσει η 3η Δημόσια Διαβούλευση, για την οποία θα υπάρξει επικοινωνία τόσο με προσωπικές προσκλήσεις όσο και με ανοικτή πρόσκληση και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα sustainablemobility.cy και στη σελίδα sustainable mobility στο Facebookμε, ώστε να συζητηθούν οι  προτάσεις μέτρων προς υλοποίηση του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου.

Παρακολουθείστε όλη την εκδήλωση εδώ.

Φωτογραφικό Υλικό: