Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Συνοπτική περιγραφή

Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών με τη χρήση   τεχνολογίας Ψηφιακού Δίδυμου, Digital (DG) Twin

Ετοιμάζονται έγγραφα με στόχο την προκήρυξη προσφορών περί το τέλος του 2022 για αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).  Η διάρκεια υλοποίησης θα είναι 32 μήνες και επιπλέον ένας χρόνος δωρεάν συντήρηση και πρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση επί πληρωμή έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης €6εκ.+ΦΠΑ.

Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε €4εκ.+ΦΠΑ και συμπεριλαμβάνει €2εκ. από το Digital Twin και €2εκ. από τη χρηματοδότηση ITS μέσα από τα RRF των ΣΒΑΚ πιο πάνω και περιλαμβάνονται στις πρόνοιες του σχετικού άρθρου 71-08564.

Το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει: 20 Ηλ. Πινακίδων στο Υπεραστικό Δίκτυο, 20 Ηλ. Πινακίδων στο Αστικό Δίκτυο, 20 CCTV PTZ Κάμερες, 150 CCTV Σταθερές Κάμερες, 74 Μετρητές Κυκλοφορίας και 106 Ανιχνευτές Bluetooth.

Η εφαρμογή του Cyprus Digital Twin, θα κτίσει σε έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται μέσα από συγχρηματοδοτούμενα έργα Crocodile II & III, TN-ITS Go and DIAVLOS, PRODROMOS & STEP2SMART. Στα πλαίσια των έργων αυτών έχουν εγκατασταθεί ήδη 120 μετρητές κυκλοφορίας και 5 CCTV και μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα εγκατασταθούν πρόσθετα 11 μετρητές κυκλοφορίας, 21 κάμερες-CCTV για επιτήρηση της κυκλοφορίας και 4 ηλεκτρονικές Πινακίδες πληροφόρησης και καθοδήγησης χρηστών του οδικού δικτύου. Τα συστήματα αυτά καλύπτουν το κύριο οδικό δίκτυο στη Λευκωσία, το Υπεραστικό Δίκτυο και τις εισόδους στις άλλες πόλεις.

Η εφαρμογή του Cyprus Digital Twin υλοποιεί την απαιτούμενη σημαντική επέκταση   σε αριθμό και κάλυψη των μετρητών και των τρόπων επικοινωνίας σε Παγκύπρια βάση όπως και την δωρεάν διάθεση πληροφόρησης και δεδομένων προς τους χρήστες και τους διαχειριστές των υποδομών (Δημόσιες Υπηρεσίες, Αστυνομία, Δήμους), αλλά και επιχειρήσεις και ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία μπορούν να αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά για έρευνες ή καινοτόμες εφαρμογές, π.χ. πλοήγησης. Σύμφωνα και με τους επίσημους Δείκτες του έργου Cyprus Digital Twin θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

–  180 μετρητές κυκλοφορίας,

–  120 CCTV για επιτήρηση κυκλοφορίας και συμβάντων

–   20 ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης.

 

Ανάπλαση Aξόνων ΣΒΑΚ Λεμεσού

Το έργο διαλαμβάνει διάφορες δράσεις σε κύριους οδικούς άξονες της Λεμεσού έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €15,0εκ +ΦΠΑ που αφορούν:

–              Εισαγωγή λεωφορειολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης (σύνολο 5.5 χλμ.).

–              Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης (Park and Ride) σε δυο σημεία, στα στα ανατολικά (Άγιος Τύχωνας) και δυτικά (Κάτω Πολεμίδια – πρώην βιολογικός σταθμός Βερεγγάρια)  , με άμεση σύνδεση με τις λεωφορειολωρίδες που αναφέρονται πιο πάνω και, όπου αυτό είναι εφικτό, σύνδεση με το υπεραστικό δίκτυο των δημοσίων μεταφορών

–              Eισαγωγή ποδηλατοδιαδρομών/ ποδηλατολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες τις πόλης (σύνολο 17,2 χλμ.).

–             Εγκατάσταση Ποδηλατοστασίων σε σημεία για μετεπιβίβαση στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και σε στρατηγικά σημεία της πόλης με άμεση πρόσβαση σε ποδηλατοδιαδρόμους  / ποδηλατολωρίδες (36 ποδηλατοστάσια).

–              Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κύριες διασταυρώσεις και σημαντικά σημεία μετεπιβίβασης για τις Δημόσιες Μεταφορές, (12 κύριες διασταυρώσεις).

–   Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν την λειτουργία των πιο πάνω μέτρων.

Οι αναγκαίες μελέτες για τα πιο πάνω έργα προωθούνται στα πλαίσια Τεχνικής Βοήθειας που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG REFORM)  και ανάδοχος για υλοποίηση της είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία υπέγραψε συμφωνία με τους μελετητές.  Τα έργα θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2026.

 

Ανάπλαση αξόνων ΣΒΑΚ Λάρνακας

Το έργο διαλαμβάνει διάφορες δράσεις σε κύριους οδικούς άξονες της Λάρνακας έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €11,5εκ +ΦΠΑ που αφορούν:

–              Εισαγωγή λεωφορειολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες της πόλης

–              Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης (Park and Ride) σε δύο σημεία, στα δυτικά και βόρεια  προάστια της πόλης της Λάρνακα, με άμεση σύνδεση με τις λεωφορειολωρίδες που αναφέρονται πιο πάνω και, όπου αυτό είναι εφικτό, σύνδεση με το υπεραστικό δίκτυο των δημοσίων μεταφορών

–              Eισαγωγή ποδηλατοδιαδρομών / ποδηλατολωρίδων σε στρατηγικούς άξονες τις πόλης (σύνολο 20χλμ. περίπου).

–              Εγκατάσταση Ποδηλατοστασίων  σε σημεία για μετεπιβίβαση στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, αναπτύσσοντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες τελευταίου χιλιομέτρου, και σε στρατηγικά σημεία της πόλης με άμεση πρόσβαση σε ποδηλατοδιαδρόμους / ποδηλατολωρίδες (17 ποδηλατοστάσια).

–              Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κύριες διασταυρώσεις και σημαντικά σημεία μετεπιβίβασης για τις Δημόσιες Μεταφορές, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΣΒΑΚ Λάρνακας (6 κύριες διασταυρώσεις).

–              Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που θα υποστηρίζουν και θα ενισχύουν την λειτουργία των πιο πάνω μέτρων.

Οι αναγκαίες μελέτες για τα πιο πάνω έργα προωθούνται  στα πλαίσια Τεχνικής Βοήθειας που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG REFORM)  και ανάδοχος για υλοποίηση της είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία υπέγραψε συμφωνία με τους μελετητές.  Τα έργα θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ορίζοντα ολοκλήρωσης  τα μέσα του 2026.

 

 

Συνεργασία Πολιτών και Δημόσιων Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής και Διαχειριστικής Πλατφόρμας «FixCyprus» με σκοπό την άμεση συντήρηση και επιδιόρθωση των υποδομών του οδικού δικτύου.

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου και των σχετικών υποδομών του οδικού δίκτυο της Κύπρου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ‘ΚΟΙΟΣ’ προχώρησε σε ανάπτυξη Διαχειριστικής Πλατφόρμας Αναφορών και Εφαρμογής για την υποβολή τους από τους πολίτες με το ακρωνύμιο «FixCyprus».

Η Πλατφόρμα και Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus συνοδεύεται από το σύνθημα «Για ένα ασφαλές αύριο, φτιάξε το σήμερα» και στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η Εφαρμογή επιτρέπει τη συλλογή αναφορών από τους πολίτες για αστοχίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα (π.χ. βλάβες, φθορές, βανδαλισμούς) που εντοπίζουν στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, καθώς και άλλους κινδύνους σε παρεμφερείς υποδομές (π.χ. φώτα τροχαίας, πεζοδρόμια, πινακίδες) που επηρεάζουν την ποιότητα αλλά και την ασφάλεια του δικτύου. Οι αναφορές των πολιτών συνοδεύονται από φωτογραφίες και ακριβείς πληροφορίες για τη θέση της αστοχίας ή του προβλήματος, καθώς και σχετικά σχόλια. Η κάθε αναφορά υποβάλλεται αυτόματα στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το οποίο με τη σειρά του μέσα από την Διαχειριστική Πλατφόρμα FixCyprus αξιολογεί και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για επιδιόρθωση ή ανάθεσή της σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για ανάλογο χειρισμό.
Οι αστοχίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο αφορούν τόσο κρατικές υπηρεσίες όσο και τοπικές διοικήσεις (Έπαρχους, Δήμους και Κοινότητες), αλλά και υπηρεσίες όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων, οι Πάροχοι Τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ενημερωθεί και εκπρόσωποί τους έχουν εκπαιδευτεί για να συμβάλουν στη διαχείριση των αναφορών μέσω της Διαχειριστικής Πλατφόρμας FixCyprus, προγραμματίζοντας σειρά ενεργειών με στόχο την επιδιόρθωση των αστοχιών ή την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.

Μέσω της Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο της κάθε αναφοράς που υπέβαλαν, η οποία εμφανίζεται στο ιστορικό των αναφορών εντός της εφαρμογής
Η χρήση της Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus έχει επιφέρει βελτίωση στην ταχύτητα ταυτοποίησης και καταγραφής των αστοχιών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, τον προγραμματισμό και την επιδιόρθωσή τους, την ενδυνάμωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στατιστικά, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, έχουν υποβληθεί περίπου 2700 αναφορές Παγκύπρια, η πλειοψηφία των οποίων αφορούν ρηγματώσεις στο οδόστρωμα, εμπόδια/βλάβες στα πεζοδρόμια, βανδαλισμό πινακίδων ή/και θέματα ορατότητας λόγω εμποδίων, ενώ η πλειοψηφία των αναφορών που απορρίφθηκαν αφορούσαν σε θέματα παράνομης στάθμευσης σε πεζοδρόμια, η οποία δεν εμπίπτει στους όρους χρήσης της εφαρμογής.

Η ανάπτυξη της Διαχειριστικής Πλατφόρμας και της Εφαρμογής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου του οδικού δικτύου του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ευφυών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, και το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus είναι διαθέσιμη από 27/9/2022 για Android και iOS συσκευές:

Google Play (Android)

AppStore (iOS)

 

Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή:

 

Μάθετε περισσότερα μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και την ιστοσελίδα του FixCyprus:

 

 

Χρήσιμα Βίντεο:

Εφαρμογή «FixCyprus»

FixCyprus: Από τις αναφορές στην επιδιόρθωση

Fix Cyprus: H νέα εφαρμογή που… φτιάχνει δρόμους

FixCyprus: Πόσες κακοτεχνίες έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα; | AlphaNews Live

Οι φθορές του οδικού δικτύου σε μια εφαρμογή

FixCyprus: Πόσες κακοτεχνίες καταγράφηκαν και σε πόσα μηνύματα ανταποκρίθηκε η Υπηρεσία;

Λειτουργεί το FixCyprus: Πόσες αναφορές έγιναν και ποια επαρχία στέλνει τις περισσότερες;

Πέραν των 1800 συνολικών αναφορών των πολίτων στην εφαρμογή FixCyprus.