Μονοδρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου Γ΄ και Καλλιπόλεως

ΤΑΜΕΙΟ:

Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Συνοπτική περιγραφή Έργου

VI.1 Ανάπλαση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €3.865.120

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά την ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως, της οδού Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου και μέρος της οδού Υπατίας στη Λευκωσία. Η ανάπλαση του δρόμου αφορά τη μονοδρόμηση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως και της οδού Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Ο δρόμος θα έχει δύο λωρίδες πλάτους 3 μ. η κάθε μία με πεζοδρόμια πλάτους 2 μ. ή μεγαλύτερα εκατέρωθεν. Το μήκος του κυρίου δρόμου είναι της τάξης των 1755 μ. και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου 980 μ. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κυκλικού κόμβου, χώρων παράλληλης στάθμευσης, λεκάνες δέντρων. Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας υπογειοποιούνται σύμφωνα με σχέδια. Δημιουργείται σύστημα αποχέτευσης ομβρίων. Το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων είναι υφιστάμενο και προστατεύεται. Σε ένα μέρος του δρόμου το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων αντικαθίσταται. Παραμένει επίσης μέρος του κεντρικού δικτύου της CYTA. Εγκαθίστανται νέα φώτα τροχαίας, νέα κάθετη και οριζόντια σήμανση και νέο σύστημα άρδευσης.

Η ημερομηνία έναρξης του Έργου για την Φάση Α – Ανάπλαση Λεωφόρου Καλλιπόλεως είναι η 16 Ιανουαρίου 2018 και η ημερ. ολοκλήρωσης και παράδοσης στην κυκλοφορία είναι η 17 Ιουνίου 2020.

 

VI.2 Ανάπλαση Λεωφόρου Μακαρίου, Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, Οδού Εθνικής Φρουράς και Ενδιάμεσων Δρόμων

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2.765.120

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο αφορά τη μονοδρόμηση σημαντικού τμήματος της Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ (από την συμβολή με τη Λεωφ. Καλλιπόλεως μέχρι τη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα) με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια και τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων στην Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’. Επιπρόσθετα, στο συνολικό Έργο προβλέπεται η ανακατασκευή και αναβάθμιση της οδού Εθνικής Φρουράς και η υλοποίηση μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στην ενδιάμεση περιοχή καθώς και αναπλάσεις στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα. Λόγω των μονοδρομήσεων οι αναπλάσεις στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα κρίνονται απαραίτητες καθώς αναμένεται να διοχετευτεί επιπρόσθετος όγκος κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Το Έργο στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ περιλαμβάνει δύο λωρίδες γενικής κυκλοφορίας μονόδρομης κατεύθυνσης από νότια προς βόρεια και δύο λεωφορειολωρίδες αμφίδρομης κατεύθυνσης. Η λεωφορειολωρίδα στην δεξιά πλευρά θα είναι αντίθετης κατεύθυνσης (contra flow ). Στις λεωφορειολωρίδες θα επιτρέπεται η διακίνηση των ποδηλάτων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα πυροσβεστικά οχήματα). Στην οδό Εθνικής Φρουράς το Έργο περιλαμβάνει γενική ανακατασκευή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μια ανά κατεύθυνση), πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, διαβάσεις πεζών και παρόδιες θέσεις στάθμευσης. Στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα (από την συμβολή με την Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ μέχρι την Λεωφ. Καλλιπόλεως), η ανάπλαση προβλέπει κτιστή νησίδα, διαβάσεις πεζών και παρόδιες θέσεις στάθμευσης.

 

Στόχος του Έργου είναι αφενός η απόδοση διαδρομών για την αποκλειστική χρήση των δημοσίων μεταφορών και των ποδηλάτων και αφετέρου η διευκόλυνση της κυκλοφορίας μέσα από την απλοποίηση των κινήσεων στους κόμβους και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας λόγω κυρίως της μείωσης των σημείων εμπλοκών, τόσο στους κόμβους διασταύρωσης, όσο και στις απλές συμβολές. Η κατασκευή της Φάσης Β – Μακαρίου & Εθνικής Φρουράς, ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ενώ η διάρκεια κατασκευής είναι 12 μήνες.

 

Παρακολουθείστε το πιο κάτω βίντεο:

Φωτογραφίες: