Κατασκευή ή Βελτίωση Σταθμών Λεωφορείων Παγκύπρια αξίας €10 εκ

Συνοπτική περιγραφή

Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση των υποδομών σε κεντρικούς σταθμούς και την δημιουργία υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως επίσης και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Ο σχεδιασμός και ετοιμασία συμβολαίων γίνεται στην παρούσα φάση από το ΤΔΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα έγγραφα αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2023 και να προκηρυχθούν και κατακυρωθούν σχετικοί διαγωνισμοί μέχρι τέλος 2023. Η υλοποίηση θα διαρκέσει τέσσερα περίπου χρόνια.