Εισαγωγή Συστημάτων Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με Λεωφορεία

ΤΑΜΕΙΟ:

Ταμείο Συνοχής.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Συνολική Δημόσια Δαπάνη:

€ 7.768.355,25

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Έργο συμπεριλαμβάνει:

1) Σχεδιασμό και υλοποίηση των κεντρικών συστημάτων (Primary, Disaster Recovery & data backup centre). Αφορά την πλήρη τεχνική και λειτουργική περιγραφή του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Φυσικής Αρχιτεκτονικής του συστήματος και όλων των υποσυστημάτων
2) Σχεδιασμό και υλοποίηση κέντρων ελέγχου στις 7 εταιρείες λεωφορείων και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
3) Σχεδιασμό και υλοποίηση εγκαταστάσεων σε λεωφορεία σε 7 στόλους
4) Την μετάβαση των εταιρειών και της λειτουργίας τους μέσα από το σύστημα
5) Την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση του συστήματος προς τους χρήστες
6) Την προβολή του Έργου και των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Κύπρο κάτω από ένα εμπορικό όνομα (Brand Name) MOTION που θα ενσωματωθεί και στις υποδομές (στάσεις, στέγαστρα, σταθμούς)

Το Σύστημα έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων με την χρήση έξυπνης κάρτας (Automated bus fare collection system with the use of smart cards), θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, αφού ο πελάτης θα μπορεί να προμηθεύεται μία έξυπνη κάρτα από διάφορα σημεία πώλησης, πέραν των σημερινών σημείων σε σταθμούς και σε λεωφορεία. Ο πελάτης θα μπορεί να επαναχρησιμοποιεί την πλαστική έξυπνη κάρτα με ευέλικτους τρόπους, αφού θα έχει την δυνατότητα να αγοράζει/φορτώνει την κάρτα του ακόμα και μέσω διαδικτύου, και να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορα είδη εισιτήριων (μονής διαδρομής/πολλαπλών διαδρομών/εβδομαδιαία/μηνιαία κτλ.), απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και πιθανές εκπτώσεις.

Το σύστημα διαχείρισης στόλου αποσκοπεί στον λεπτομερή προγραμματισμό και παρακολούθηση της εκτέλεσης της υπηρεσίας. Το σύστημα θα είναι ένα δυνατό εργαλείο για τις εταιρείες λεωφορείων, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για βελτίωση της ποιότητας και τον συντονισμό της υπηρεσίας. Πληροφορίες σε σχέση με την υπηρεσία που εκτελείται και την ακριβή θέση του λεωφορείου θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο.

Φωτογραφίες: