Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης

ΤΑΜΕΙΟ: Ταμείο Συνοχής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Συνοπτική περιγραφή Έργου

V.1 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης – Φάση Α (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Μετόχι του Κύκκου)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €924.590

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Το Έργο υλοποιήθηκε σε δύο συμβάσεις. Αφορά την κατασκευή ποδηλατικής υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της ευρύτερης αστικής περιοχής Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης. Η Φάση Α του Έργου καλύπτει το τμήμα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέχρι το Μετόχι του Κύκκου. Η Φάση αυτή περιλάμβανε την κατασκευή ποδηλατόδρομου πλάτους 3 μέτρων περίπου στο χώρο πρασίνου μεταξύ της Λεωφ. Γρίβα Διγενή και του Υπηρεσιακού Δρόμου στο Δήμο Έγκωμης. Στα πλαίσια του Έργου έχουν γίνει οι αναγκαίες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς και μετακινήσεις ή και επεκτάσεις δικτύων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Στη δεύτερη σύμβαση περιλήφθηκε η επέκταση πεζοδρομίων η κατασκευή διαφόρων ειδών διαβάσεων πεζών/ ποδηλατών, υποδομές για ΑμεΑ και ποδηλατοστάσια.

Η ολοκλήρωση του Έργου θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης και κατ’ επέκταση θα ενισχύσει την ποδηλατοκίνηση. Το Έργο στοχεύει στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή Λευκωσίας.

Η ημερομηνία έναρξης της 1ης σύμβασης ήταν στις 9 Μαΐου 2016 και η ημερομηνία συμπλήρωσης στις 13 Ιανουαρίου 2017. Η ημερομηνία έναρξης της 2ης σύμβασης ήταν στις 17 Φεβρουαρίου 2020 και η ημερομηνία συμπλήρωσης στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

 

V.2 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης – Φάση Β (Μετόχι του Κύκκου-Πλατεία Σολωμού)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €2.436.965

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Β του Έργου, είναι η συνέχεια της ποδηλατικής σύνδεσης της Φάσης Α και καλύπτει το τμήμα από Μετόχι του Κύκκου μέχρι την πλατεία Σολωμού. Η Φάση αυτή περιλαμβάνει ποδηλατική υποδομή μήκους της τάξης των 3,5 χλμ. Το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, που δεν είναι πάνω στο υφιστάμενο οδόστρωμα, βρίσκεται μέσα στο Δημόσιο Κήπο Λευκωσίας και πάνω σε πεζοδρόμια. Στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή μίας γέφυρας μήκους 20 μ. πάνω από τον Πεδιαίο Ποταμό, για χρήση μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, που θα συνδέει την οδό Γλάδστωνος με την οδό Δήμου Ηροδότου.

Η ημερομηνία έναρξης εργασιών για την Φάση Β είναι η 31 Αυγούστου 2020 ενώ η διάρκεια κατασκευής είναι 12 μήνες.

 

V.3 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης – Φάση Γ

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €1.950.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Γ του Έργου, συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το Κέντρο της Πόλης (από Λεωφόρο Σαλαμίνος – Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλίου – Οδοί Αγίου Ιλαρίωνος/Συνεργασίας).

Η υποδομή έχει μήκος 4.6 χλμ. περίπου, με το μεγαλύτερο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής να κατασκευάζεται πάνω σε υφιστάμενο οδόστρωμα. Το υπόλοιπο μήκος της ποδηλατοδιαδρομής, το οποίο δεν χωροθετείται στο υφιστάμενο οδόστρωμα, κινείται στον υφιστάμενο πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο (Σκεπαστός Οχετός Όμβριων Παλλουριώτισσας), σε δημόσιους χώρους και πάνω σε πεζοδρόμια. Για το μήκος του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου/πεζόδρομου πάνω από τον Σκεπαστό Οχετό Όμβριων Παλλουριώτισσας προβλέπονται επιδιορθώσεις στο δάπεδο καθώς και επιδιορθώσεις των υφιστάμενων περιφράξεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει ανακατασκευή οδοστρώματος και επέμβαση στον κυκλικό κόμβο Καντάρας/Αγίου Ιλαρίωνος.

Βασικός στόχος του έργου είναι η αύξηση των επιλογών για διακίνηση και η ενίσχυση της πολυτροπικότητας. Η κατασκευή αυτής της ποδηλατικής υποδομής θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και συνεχή ποδηλατική σύνδεση των πανεπιστημίων της Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης, στοχεύοντας στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος για ασφαλή, λειτουργική και ευχάριστη μετακίνηση.

Tο Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» και από εθνικούς πόρους.

 

V.4 Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης – Φάση Δ

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: €750.000 (Εκτίμηση)

Συνοπτική περιγραφή Έργου: Η Φάση Δ του Έργου, αφορά την ποδηλατική υποδομή στο Δήμο Αγλαντζιάς όπου θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος (διπλής κατεύθυνσης) μήκους 1,6 χλμ., που θα ενώνει την Λεωφόρο Λάρνακος διαμέσου της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, της παλιάς Αγλαντζιάς και της οδού Μιχαήλ Καραολή. Το προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατικών υποδομών θα ενώνεται επίσης με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατόδρομου της Λεωφόρου Αμμοχώστου και Λεωφόρου Λάρνακος διαμέσου της οδού Μάρκου Δράκου.

 

 

Παρακολουθείστε το πιο κάτω βίντεο:

Φωτογραφίες: