Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν νομικά κείμενα ή άλλα επίσημα έγγραφα ούτε παρέχουν δεσμευτική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και νομικών κειμένων και άλλων επίσημων εγγράφων, τότε υπερισχύει το περιεχόμενο του νομικού κειμένου ή επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.