Κατασκευή λεωφορειολωρίδων στους άξονες του ΤΡΑΜ στη Λευκωσία αξίας €5 εκ

Συνοπτική περιγραφή

Για προώθηση της σταδιακής υλοποίησης του ΤΡΑΜ σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και JASPERS προτείνεται σε πρώτο στάδιο η υλοποίηση λεωφορειολωρίδων όπως και ανάπτυξη της υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός και τα έγγραφα προσφορών θα ετοιμαστούν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ Λευκωσίας το οποίο υπογράφτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021. Θα ακολουθήσει προκήρυξη και υλοποίηση τους μεταξύ 2023 και 2026.