ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ

Το  Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας, Eltis διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών στον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην Ευρώπη.

Eltis
Παρατηρητήριο Αστικής
Κινητικότητας

CIVITAS

Το CIVITAS υποστηρίζει τις πόλεις για να κάνουν την έξυπνη και βιώσιμη αστική κινητικότητα πραγματικότητα για όλους.

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι η εμβληματική εκστρατεία ευαισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
16-22 Σεπτεμβρίου

Συμβούλιο Προώθησης
Χρήσης Ποδηλάτου

Το Συμβούλιο Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου αποτελεί Συμβουλευτικό Σώμα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Όραμα του Συμβουλίου είναι «το ποδήλατο να καταστεί μια αξιόπιστη επιλογή ως μέσο μεταφοράς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας».

instagram, application, collection-1675670.jpg

Μία έξυπνη κάρτα με το όνομά σου και πολλαπλά οφέλη για τις μετακινήσεις σου!
Με τη Motion Bus Card μετακινείσαι:
✅ανέπαφα  ✅πιο γρήγορα  ✅πιο οικονομικά  ✅με λιγότερο χρόνο αναμονής στην στάση
✅με 5G Wifi δίκτυο κάθε λεπτό και  ✅πραγματική ώρας άφιξης μέσω του PameApp

Έτσι, όχι μόνο απολαμβάνεις βελτιωμένες υπηρεσίες αλλά και συμβάλλεις και σε ένα πιο πράσινο περιβάλλον!

 

Motion Bus Card

Δίαυλος

Όλες οι πληροφορίες για την κυκλοφορία στην Κύπρο, έργα σε εξέλιξη, θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της Λευκωσίας

Συνεργασία Πολιτών και Δημόσιων Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής και Διαχειριστικής Πλατφόρμας «FixCyprus» με σκοπό την άμεση συντήρηση και επιδιόρθωση των υποδομών του οδικού δικτύου.

Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου και των σχετικών υποδομών του οδικού δίκτυο της Κύπρου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ‘ΚΟΙΟΣ’ προχώρησε σε ανάπτυξη Διαχειριστικής Πλατφόρμας Αναφορών και Εφαρμογής για την υποβολή τους από τους πολίτες με το ακρωνύμιο «FixCyprus».

Η Πλατφόρμα και Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus συνοδεύεται από το σύνθημα «Για ένα ασφαλές αύριο, φτιάξε το σήμερα» και στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

 

 

FixCyprus

Σημαντικές Παγκόσμιες Ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Winter
Bike 2 Work
10 Φεβρουαρίου

Το κρύο δεν μας σταματάει! Ποδηλατούμε από και προς την εργασία μας απολαμβάνοντας τα οφέλη του ποδηλάτου ως μέσο διακίνησης!

Παγκόσμια Ημέρα
Female Ride
06 Μαΐου 2023

Η ημέρα σηματοδοτεί επίσης ένα κάλεσμα για δράση για ισότητα των φύλων, ευαισθητοποίηση και σεβασμό για τις γυναίκες στη μοτοσικλέτα ή τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου
03 Ιουνίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μόλις το 2018.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
05 Ιουνίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης
09 Σεπτεμβρίου

Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που οδηγεί στην αλλαγή, με τη συνεργασία όλων μας. Μια ημέρα εορτασμού της κινητικότητας, της μετάβασης στις βιώσιμες μεταφορές και της στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.

Παγκόσμια Ημέρα
Χωρίς Αυτοκίνητο
22 Σεπτεμβρίου

Η ημέρα αυτή υπογραμμίζει τα πολυάριθμα οφέλη για τους πολίτες —συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της προώθησης του περπατήματος και της ποδηλασίας σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

Παγκόσμια Ημέρα
Βιώσιμων Μεταφορών
26 Νοεμβρίου

Η ημέρα αυτή ενθαρρύνει την προώθηση βιώσιμων μεταφορών για την αντιμετώπιση διαφόρων παγκόσμιων προκλήσεων.