3η Δημόσια Παρουσίαση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών

Share to:

Παρακολουθείστε όλη την εκδήλωση εδώ.

Δείτε την παρουσίαση για την 3η Δημόσια Παρουσίαση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών εδώ.