1η Δημόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών Κύπρου με κεντρικό μήνυμα: «Βιώσιμες, Ανταγωνιστικές, Σύγχρονες, Πράσινες Μεταφορές»

Share to:

Με σημαντική συμμετοχή φορέων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους καθώς και πολιτών πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, η 1η δημόσια διαβούλευση για την ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χερσαίων Μεταφορών, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κύριος Γιάννης Νικολαΐδης εκ μέρους του Υπουργού, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, τόνισε πως απαιτείται η ανάπτυξη μιας συμπαγούς και τεχνικά άρτιας στρατηγικής, αποδεκτής και εγκεκριμένης από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού το Εθνικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών θα καθορίσει την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα μεταφορών για τα επόμενα είκοσι χρόνια και θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, όπως είπε ο κ. Νικολαΐδης, θα προσδιοριστούν και θα υιοθετηθούν απαραίτητες μελλοντικές πολιτικές επενδύοντας στον τομέα των μεταφορών, βασισμένες στη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση προβλημάτων, οδηγώντας έτσι στον σχεδιασμό μιας σειράς μέτρων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας, της μείωσης των ρύπων από τις μεταφορές και της διεθνούς συνδεσιμότητας των εμπορικών και επιβατικών μεταφορών της Κύπρου. Ταυτόχρονα, ανέφερε ο κος Νικολαΐδης, επιδιώκεται η ευθυγράμμιση του τομέα των μεταφορών με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα συμβάλλοντας έτσι στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και αποδοτικότητα, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην κατάλληλη πράσινη μετάβαση του τομέα των μεταφορών της χώρας μας, για την οποία το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων εργάζεται επιστάμενα.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «Consortium Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC + PricewaterhouseCoopers Business Services Srl» –  Συμβούλων Μελέτης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου –  κύριος Claudio Minelli, παρουσίασε το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα μελέτης  του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο, όπως εξήγησε ο κύριος Μinelli, θα εστιαστεί στην  ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής και σε στοχευμένες βρυχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες  επενδύσεις  στον τομέα των μεταφορών μέχρι το 2040 . Επίσης, το Στρατηγικό Σχέδιο θα συμβάλει ώστε η Κύπρος να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για το 2030 αναφορικά με  τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στους φορείς που παρευρέθηκαν για τις δικές τους τοποθετήσεις, καθώς και στο κοινό για ερωτήματα και εισηγήσεις .

 

Παρακολουθείστε όλη την εκδήλωση εδώ.

Παρουσίαση Ομάδας Μελέτης