7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών

Share to:

Το  διήμερο 7ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών άνοιξε στις 8 Δεκεμβρίου 2022 τις πύλες του στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας .

Στο Συνέδριο, θα παρουσιαστούν οι  πρόσφατες προκλήσεις και εξελίξεις σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, των πολυτροπικών μεταφορών, και ευφυών συστημάτων, και οι ευκαιρίες ανάπτυξης  προς ένα βιώσιμο, έξυπνο και πράσινο περιβάλλον για την Κύπρο.

Μέσα στο εξαιρετικά περιεκτικό διήμερο, σε δέκα συνεδρίες, θα αναλυθούν, διερευνηθούν και συζητηθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη Βιώσιμη Κινητικότητα και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών μέσα από το πρίσμα της σημαντική εμπειρίας που έχει ήδη αποκτηθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου, η αποφασιστικότητα για την στήριξη των ΣΒΑΚ, η επικαιροποίηση των σχεδιασμών και η προσήλωση στην δημιουργία βιώσιμων πόλεων με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και μεταφορικά μέσα φιλικά προς το περιβάλλον.  

Οι εργασίες, ξεκίνησαν με τον χαιρετισμό όλων των συναρμόδιων υπουργών.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ Γιάννης Καρούσος  σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι μεγαλύτερες προκλήσεις αφορούν τον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και η τρέχουσα γενιά θα πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για ένα καλύτερο μέλλον της επόμενης». Εστιάζοντας στον τομέα των αερομεταφορών, ο Υπουργός ανέφερε πως η Κύπρος προώθησε ένα εργαλείο για λύσεις σε επίπεδο ΕΕ με όνομα «Μηχανισμός Επιδότησης Δικαιωμάτων», ο οποίος προβλέπει στήριξη στις αερομεταφορές προς επίτευξη των στόχων τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις  από το κόστος συμμόρφωσης, με τις νέες προδιαγραφές καυσίμων και ανεφοδιασμού για τους αερομεταφορείς.

Από την πλευρά της, η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κυρία Πηλείδου, υπογράμμισε πως η βιώσιμη κινητικότητα ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης υιοθέτησης άμεσων δράσεων για την επίτευξη της μετάβασης  στην πράσινη ενέργεια, σημειώνοντας ότι η Κύπρος προχωρεί με γρήγορα βήματα τα τελευταία χρόνια για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων και ιδιαίτερα στις μεταφορές.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο  Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, εστίασε στην ψηφιακή συνιστώσα για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και ανάπτυξης, τους οποίους  άλλωστε αφορά και το μεγαλύτερο τμήμα του Σχεδίου «Κύπρος-Το Αύριο».

Τέλος, εκπροσωπώντας τον κο Κώστα Καδή, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος Δρ. Λάκης Μεσημέρης αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με το πρόσθετο κόστος στα συμβατικά καύσιμα, με τη συμπερίληψη των οδικών μεταφορών, των κτηρίων, των αερομεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών σε ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κόστος που θα επωμιστεί η οικονομία κυρίως μέσω αυξημένων ναύλων.

Με σημαντικές παρουσίες και παρεμβάσεις ξεκίνησαν οι συνεδρίες στις οποίες αναπτύχθηκαν κρίσιμα θέματα:  1. Πολυτροπικές Μεταφορές, Προκλήσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης 2. Βιώσιμη Κινητικότητα στην Κύπρο Ευκαιρίες και Προκλήσεις και, 3. Περιβάλλον και Ενέργεια στις Μεταφορές.

Η ατζέντα της 9ης Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει τις εξής συνεδρίες:  1.Υποδομές και Συστήματα Πολυτροπικών Μεταφορών 2. Επενδύοντας σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 3. Δεδομένα Μεταφορών: Το Μέλλον στην Ανάλυση Δεδομένων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου Βιώσιμης Κινητικότητας και Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών για την Κύπρο, συντονίζουν οι: Εύη Αναγιωτού,  Ανώτερη Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αριστοτέλης Σάββα, Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δρ. Βάνα Γκάνια, Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης Καθηγητής Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ. Συμεών Χριστοδούλου Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Δημήτρης Δρικάκης , Αντιπρόεδρος για Διεθνείς Συνεργασίες και Εκτελεστικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, λειτουργεί ειδικός εκθεσιακός χώρος που φιλοξενεί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα και δράσεις  βιώσιμης κινητικότητας και ευφυών συστημάτων μεταφορών.