Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ)

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2010 και αποτελεί τον “πρόδρομο” του ΣΒΑΚ Λευκωσίας. Πολλά από τα έργα και τις δράσεις που προτάθηκαν μεσα απο  το ΟΣΚΛ για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, όπως το πολυκεντρικό σύστημα δημοσίων μεταφορών, η Κατασκευή Ποδηλατικής Υποδομής που συνδέει τα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της Πόλης και η Μονοδρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου Γ΄ και Καλλιπόλεως έχουν υλοποιηθεί ενώ στην παρούσα φάση γίνεται η επικαιροποίηση του μεσα απο την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Oλοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας σε συνοπτική μορφή.