Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus για τη βελτίωση της υποδομής του οδικού δικτύου και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Share to:

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος»

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσαν την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus, κατά τη διάρκεια Διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus, που συνοδεύεται από το σύνθημα «Για ένα ασφαλές αύριο, φτιάξε το σήμερα!», δημιουργήθηκε με στόχο τη βελτίωση της υποδομής του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η εφαρμογή επιτρέπει τη συλλογή αναφορών από τους πολίτες για αστοχίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρουν προβλήματα (π.χ. βλάβες, φθορές, βανδαλισμούς) που εντοπίζουν στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, καθώς και άλλους κινδύνους σε παρεμφερείς υποδομές (π.χ. φώτα τροχαίας, πεζοδρόμια, πινακίδες) που επηρεάζουν την ποιότητα αλλά και την ασφάλεια του δικτύου. Οι αναφορές των πολιτών θα συνοδεύονται από φωτογραφίες και ακριβείς πληροφορίες για τη θέση της αστοχίας ή του προβλήματος, καθώς και σχετικά σχόλια. Η κάθε αναφορά υποβάλλεται αυτόματα στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το οποίο με τη σειρά του μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης FixCyprus θα αξιολογεί και θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για επιδιόρθωση ή ανάθεσή της σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για ανάλογο χειρισμό.

Οι αστοχίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο αφορούν τόσο κρατικές υπηρεσίες όσο και τοπικές διοικήσεις (Έπαρχους, Δήμους και Κοινότητες), αλλά και υπηρεσίες όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων, τους Παρόχους Τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ενημερωθεί και εκπρόσωποι τους έχουν εκπαιδευτεί για να συμβάλουν στη διαχείριση των αναφορών μέσω της πλατφόρμας FixCyprus, προγραμματίζοντας σειρά ενεργειών με στόχο την επιδιόρθωση των αστοχιών ή την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο της κάθε αναφοράς που υπέβαλαν, η οποία εμφανίζεται στο ιστορικό των αναφορών εντός της εφαρμογής, μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Η χρήση της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα FixCyprus από τους πολίτες αναμένεται να επιφέρει την ταχύτερη ταυτοποίηση των αστοχιών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, την επιδιόρθωσή τους, την ενδυνάμωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Τύπου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και ‘Εργων κ. Γιάννης Καρούσος κάλεσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή FixCyprus και με αυτό το τρόπο να συνδράμουν και οι ίδιοι στην αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Αναπλ. Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, είπε ότι η εφαρμογή FixCyprus θα αποτελέσει ένα νέο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στους πολίτες και τις αρμόδιες αρχές και θα συμβάλλει στη βελτίωση της υποδομής του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η στενή μας συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποφέρει τεχνολογικές λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», πρόσθεσε.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας και της εφαρμογής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου του οδικού δικτύου του Τμήματος Δημοσίων Έργων το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ευφυών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών και το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου.

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα FixCyprus είναι διαθέσιμη για Android και iOS συσκευές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ