Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας

Share to:

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας, επιθυμεί να πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

                     i.        Η Επιτροπή Παρακολούθησης-PROJECT STEERING COMMITTEE (PSC).
                    ii.        Η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή-INTERNATIONAL TECHNICAL ADVISOR (ITA)-Jaspers Office, η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τη διεθνή εμπειρία.
                   iii.         Η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτικών Προσώπων-POLITICAL ADVISORY COMMITTEE (PAC)
                   iv.        H Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπλεκομένων Φορέων HIGH LEVEL STAKEHOLDERS ADVISORY COMMITTEE (HL-SAC). 
                    v.         Το ευρύ κοινό καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής μελέτης LOCAL LEVEL STAKEHOLDERS & CITIZENS FORUM (NICOSIA SUMP FORUM)

Επίσης, οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ μέσα από τις σελίδες της Βιώσιμης Κινητικότητας (Sustainable Mobility Cyprus), που έχουν δημιουργηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube) και την πλατφόρμα βιώσιμης κινητικότητας, η οποία είναι προσβάσιμη στο κοινό από αρχές Αυγούστου. Σύντομα, οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και το κοινό θα κληθούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του οράματος για την πόλη της Λευκωσίας και για τον σκοπό αυτό έχει αναρτηθεί σχετικό ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα της Βιώσιμης Κινητικότητας (https://sustainablemobility.cy/). Οι πολίτες επιπρόσθετα μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Newsletter της πιο πάνω πλατφόρμας ή να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας (https://sustainablemobility.cy/contact/) για στείλουν τις απόψεις τους ή να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sustainablemobility.cy

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, το ενδιαφέρον των πολιτών και η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την Ανακολίνωση του Υπουργείου απο: Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Λευκωσίας | Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (mcw.gov.cy)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ