Εκφράστε την άποψη σας για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών.

Share to:

Επικοινωνήστε μαζί μας και εκφράστε τα σχόλια, τις εισηγήσεις και τις απόψεις σας σχετικά το Εθνικό Σχέδιο Χερσαίων Μεταφορών. Η Στρατηγική Μελέτη Χερσαίων Μεταφορών, η Παρουσίαση και τα Πρακτικά της Τελευταία Δημόσια Παρουσίαση της Μελέτης (16/7/2024) μπορούν να βρεθούν εδώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 31η Ιουλίου 2024.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ