Υπογραφή Συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Share to:

Υπογράφηκε σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2022, στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας, το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (Consultancy Services for the Development of a Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) for the Greater Urban Area of the Famagusta District).

Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και, εκ μέρους της Κοινοπραξίας “Mobilityinchain Srl + A.L.A. Planning Partnership Consultancy LLC”, η κα Άννα Καραμοντάνη. Η τελετή υπογραφής του Συμβολαίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Σταύρου Μιχαήλ και των Δημάρχων και Κοινοταρχών της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

Η εκπόνηση του Σχεδίου θα έχει δαπάνη ύψους €91.630 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και διάρκεια ολοκλήρωσης 12 μηνών. Σημειώνεται ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, τις μελέτες και τα έργα που προωθούνται, καθώς και αυτά που έχουν υλοποιηθεί. Θα δοθεί, επίσης, έμφαση στην ανάπλαση για την αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου θα βασίζεται στις νέες οδηγίες του ELTIS (2019).

Η βιώσιμη κινητικότητα συνδέεται με τους ευρύτερους στόχους, στους οποίους η Κύπρος έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βιώσιμες πόλεις, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση αέριων εκπομπών και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας.

Σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας σημαίνει την αλλαγή στην καθημερινότητα και την κουλτούρα των πολιτών. Βασικοί άξονες στα θέματα αστικής κινητικότητας είναι ο ενιαίος χωροταξικός, πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η αξιοποίηση και η ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδομής των πόλεων και η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι αναπλάσεις του αστικού χώρου, με προώθηση των ήπιων/ενεργών μορφών μετακίνησης και με την υποστήριξη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Βασικός στόχος του ΣΒΑΚ είναι η ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών κινητικότητας όλων των συμπολιτών μας και η δημιουργία ενός σύγχρονου, ελκυστικού και πράσινου συστήματος αστικών μεταφορών με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους τους χρήστες, ενίσχυση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού, προωθώντας την ενεργή μετακίνηση, τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και της ασφάλειας στο σύστημα μεταφορών, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του θορύβου. Η προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις μας βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ενισχύει την πράσινη ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου κάνουμε ένα μεγάλο βήμα που θα μας φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση έργων και δράσεων για την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, που θα την αναβαθμίσουν ευρύτερα και θα την μετατρέψουν σε πιο βιώσιμη και αναμφίβολα πιο οικολογική, πιο ανθεκτική, και με κοινωνικά ισότιμες δομές. Σκοπός είναι να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης και η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, προσφέροντας στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

«Η υλοποίηση του ΣΒΑΚ της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου θα συνεισφέρει τα μέγιστα και στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς είναι γνωστό ότι πλέον οι τουρίστες όταν ταξιδεύουν κάπου προτιμούν επιλέγουν κατά προτεραιότητα τις Πράσινες Πόλεις, πόλεις που έχουν ή περιοχές που έχουν μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι κάτι που θα βοηθήσει με τον δικό του τρόπο και ρόλο και στην ανάπτυξη του τουρισμού της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε τέλος ο Υπουργός Μεταφορών.

(MKY)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ