Φιλοξενία σε Υποδομή Cloud και Τηλεπικοινωνιακή Διασύνδεση της Εθνικής πλατφόρμας Ανοικτών Συγκοινωνιακών Δεδομένων – Υπογραφή Συμβολαιου 26 Αυγ. 2022

Share to:

ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, και ώρα 9:30,  στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Συμβόλαιο για τη «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ CLOUD ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» με αριθμό συμβολαίου ΚΠΣ/16/2022. Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα. Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της αναδόχου εταιρίας CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD ο εκπροσώπων κος Θωμάς Χόπλαρος.

Το Συμβόλαιο προβλέπει την:

  1. προμήθεια υποδομής Cloud, στην οποία θα εγκατασταθεί η Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας,
  2. ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο οποίο θα συνδεθούν οι περίπου 120 υφιστάμενοι μετρητές κυκλοφορίας, 26 κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και τέσσερεις ηλεκτρονικές πινακίδες, όπως επίσης και νέος εξοπλισμός ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και συμπεριλαμβάνει 40 ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης, 170 κάμερες επιτήρησης κυκλοφορίας και 180 μετρητές.

Η πιο πάνω αδιάλειπτη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία προσφέρεται μέσω των αξιόπιστων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων της Cablenet αποτελώντας την πιο σύγχρονη και οικονομικά αποδοτική λύση για τις απαιτήσεις λειτουργίας της Πλατφόρμας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Με την εγκατάσταση και διασύνδεση των πιο πάνω συστημάτων θα επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη και ψηφιοποίηση του κύριου αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου της Κύπρου προσφέροντας μια ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των δικτύων μεταφορών από τους υπεύθυνους φορείς και η γρήγορη ανταπόκριση σε συμβάντα, η παροχή πληροφοριών στους χρήστες των δικτύων και σε ιδιώτες για την ανάπτυξη εφαρμογών πλοήγησης, όπως επίσης και η παροχή δεδομένων σε ερευνητικά ή πανεπιστημιακά ιδρύματα για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης. 

Το παρόν συμβόλαιο, αξίας περίπου €300,000 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και έχει διάρκεια παροχής υπηρεσιών εξήντα μήνες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ