1η Δημόσια Διαβούλευση ΣΒΑΚ Πάφου

Share to:

Ολοκληρώθηκε η 1η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας Πάφου σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών εκπόνησης του σχεδίου.

Με κεντρικό μήνυμα «Αλλάζουμε τις μετακινήσεις μας! Αλλάζουμε την Πάφο», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και σημαντική συμμετοχή φορέων, στις 10 Μαίου στην Παλιά Ηλεκτρική του Δήμου Πάφου, η 1η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου (ΣΒΑΚ). Κατατέθηκαν προτάσεις, θέσεις και ερωτήματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως ήταν έντονο το ενδιαφέρον και η διάθεση στήριξης για την επιτυχή υλοποίηση του έργου

Η κυρία Εύη Αναγιωτού, Προϊστάμενη του κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, χαιρετίζοντας την εκδήλωση  εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, τόνισε πως ο Σχεδιασμός Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί μια ευρεία στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας αλλά και πολυτροπικότητας των αστικών μεταφορών. Βασικός  στόχος του είναι  να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής, επιτυγχάνοντας στροφή προς την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης, με οδηγό ένα μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και σαφές σχέδιο εφαρμογής. Απαραίτητες προυποθέσεις, όπως είπε η κυρία Αναγιωτού, η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των σημερινών συνθηκών και των προτεινόμενων παρεμβάσεων, η εμπλοκή των πολιτών και των τοπικών φορέων στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός ευρέως αποδεκτού κοινού οράματος με στρατηγικούς στόχους και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συνόλου ρυθμιστικών, προωθητικών, χρηματοδοτικών και τεχνικών μέτρων και υποδομών για την επίτευξη των στόχων αυτών – των οποίων η υλοποίηση θα πρέπει να υπόκειται σε συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Ως εκ τούτου, ανέφερε η κυρία Αναγιωτού, η εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για όλες τις πόλεις της Κύπρου, υποστηρίζεται  ενεργά από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα, ο Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων συντονίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες ενώ παράλληλα έχει εξασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση των Σχεδίων αυτών από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Συνεχίζοντας, η κυρία Αναγιωτού εξήγησε ότι με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ για την Επαρχία Πάφου, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και η Κυβέρνηση επιδιώκουν να συντείνουν στην αναβάθμιση της αστικής περιοχής της Επαρχίας Πάφου και τη μετατροπή της σε πιο βιώσιμη και αναμφίβολα πιο οικολογική, πιο ανθεκτική, και με κοινωνικά ισότιμες δομές.

Ειδικότερα για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ της Επαρχίας Πάφου, η εκπόνηση του οποίου ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό, στις 12/01/2023, στην κοινοπραξία «NAMA Consulting Engineers and Planners S.A. – “NAMA S.A.” (Greece) and Transeuropean Consultants for Transport, Development and Information Technology S.A.- TREDIT S.A. (Greece)», έναντι δαπάνης ύψους €237.405,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. και με αρχική διάρκεια της Σύμβασης 14 μήνες, η κα Αναγιωτού, τόνισε ότι θα συνεισφέρει τα μέγιστα και στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς είναι γνωστό ότι πλέον οι τουρίστες επιλέγουν κατά προτεραιότητα  πράσινες πόλεις ή περιοχές που έχουν ανεπτυγμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών.

Κλείνοντας, η κυρία Αναγιωτού επεσήμανε ότι το ΣΒΑΚ είναι το πιο σημαντικό μέσο για να κάνουμε τις πόλεις μας ελκυστικότερες, πιο ασφαλείς και φιλικότερες προς το περιβάλλον και τους χρήστες και κάλεσε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου, τα αρμόδια τμήματα, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια του Υπουργείου για την επιτυχή εκπόνηση του ΣΒΑΚ Πάφου.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γεροσκήπου κύριος Κυριάκος Χατζηβασίλης, χαιρετίζοντας την επίσημη έναρξη των εργασιών του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πάφου υπογράμμισε την άμεση ανάγκη παρεμβάσεων στο δίκτυο οδικών μεταφορών και δήλωσε το έντονο ενδιαφέρον και ετοιμότητα του Δήμου Γεροσκήπου για κάθε δυνατή συνεργασία με τους μελετητές του Έργου προς επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για όλους.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος των Συμβούλων Μελέτης του ΣΒΑΚ Πάφου, κύριος Απόστολος Μπιζάκης αποτίμησε  τα κύρια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης, στην οποία περιλαμβάνονται 3 Δήμοι – Δήμος Πάφου, Δήμος Γεροσκήπου και Δήμος Πέγειας – και 16 Κοινότητες – Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρινούδα, Άρμου, Αχέλεια, Έμπα, Κισσόνεργα, Κονιά, Λέμπα, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τάλα, Τίμη, Τρεμυθούσα, Τσάδα και Χλώρακα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνέχεια, στο πλαίσιο της πολιτικής της Πάφου για το μέλλον, με προσανατολισμό τη βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και στις κύριες δράσεις σχεδιασμού προς ικανοποίηση της πολιτικής αυτής, που επικεντρώνονται σε 4 άξονες προτεραιότητας και 92 συνολικά έργα.  Ακολούθως, ο κύριος Μπιζάκης ανέλυσε τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση των ΣΒΑΚ,  σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. Έδωσε έμφαση στην καλύτερη ποιότητα ζωής, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, την ευρεία αποδοχή των αποτελεσμάτων από την κοινωνία, στην μετατροπή της πόλης σε πιο ανταγωνιστική  και με πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, καθώς και στην στροφή προς μία νέα κουλτούρα αστικής κινητικότητας. Σε αυτή τη φάση της μελέτης για το ΣΒΑΚ Πάφου, όπως είπε ο κύριος Μπιζάκης, βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή πρωτογενών δεδομένων, μέσω της πραγματοποίησης σειράς μετρήσεων, απογραφών και ερευνών, τα οποία θα αναλυθούν ώστε να αποτελέσουν βάση της ανάπτυξης στρατηγικής.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα ‘’Προκλήσεις και Προοπτικές για την Υλοποίηση του ΣΒΑΚ Πάφου’’και εισηγητές τους κυρίους Μαρίνο Μουσιούττα, Πρόεδρο  Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Γιάννη Κουτσόλαμπρο, Γραμματέα Περιφερειακής Επιτροπής ΕΤΕΚ Πάφου, Απόστολο Μπιζάκη, Εκπρόσωπο της ομάδας μελετητών ΣΒΑΚ Πάφου και την κυρία Εύη Αναγιωτού, Προϊσταμένη του κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα Δημοσίων Έργων. Κοινή τοποθέτηση και πεποίθηση όλων των εισηγητών:  η ανάγκη  συνδιαμόρφωσης κοινού οράματος  για μία πόλη πιο φιλική και ανθρωποκεντρική με  συνέργεια πολιτών και  όλων των εμπλεκόμενων φορέων και καταγραφή, μέσα από τον δημόσιο διάλογο  προτεραιοτήτων προς υλοποίηση.

Η 1η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Πάφου ολοκληρώθηκε με  τοποθετήσεις ερωτήματα και εισηγήσεις από το κοινό. Κατά τη 2η Δημόσια Διαβούλευση που προγραμματίζεται για το 2ο εξάμηνο 2023, θα ακολουθήσει δημόσιος διάλογος για το όραμα τις προτεραιότητες και τους στόχους του ΣΒΑΚ Πάφου όπως θα  διαφανούν από την ανάλυση των δεδομένων των ερευνών.

 

Παρακολουθείστε όλη την εκδήλωση εδώ.

Παρουσίαση Μελετητών 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Αμμοχώστου

Φωτογραφικό Υλικό: