Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Δήμου Γερμασόγειας

Share to:

Υπογράφηκε σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2022, στον Δήμο Γερμασόγειας, στη Λεμεσό Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Δήμου Γερμασόγειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης στάθμευσης συνδεδεμένων με τα συστήματα τηλεματικής των λεωφορείων έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση των χώρων στάθμευσης από τους πολίτες για τα ιδιωτικά τους οχήματα και η μετέπειτα επιβίβασής τους στα λεωφορεία.

Τo Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχοντας προγραμματίσει την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού, που ο Δήμος Γερμασόγειας συμμετείχε ως εταίρος, συμπεριέλαβε στρατηγικές δράσεις για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση δικτύου λεωφορειολωρίδων, ποδηλατοδρόμων, υποδομών Park & Ride και συστημάτων ευφυών μεταφορών.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Μεταφορών ενθάρρυνε την ανάληψη σχετικών και παράλληλων δράσεων από όλους τους Δήμους ως εταίρους στην υλοποίηση του ΣΒΑΚ. Ο Δήμος Γερμασόγειας έχει ανταποκριθεί θετικά και έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στάθμευσης, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την πορεία της υλοποίησης του ΣΒΑΚ Λεμεσού.

Με την υπογραφή του μνημονίου Συναντίληψης το Υπουργείο Μεταφορών αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει τη διασύνδεση του Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης του Δήμου Γερμασόγειας (παρά την οδό και εκτός οδού) και του Συστήματος κοινόχρηστων ποδήλατων που διατίθενται στον Δήμο, με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής για τις Δημόσιες Μεταφορές, επένδυση που ανέρχεται σε περίπου €30.000.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων κ. Γιάννης Καρούσος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η  υλοποίηση τέτοιων έργων στόχο έχουν την επίτευξη πολυτροπικότητας στις μεταφορές με τη χρήση ώριμων τεχνολογιών τις οποίες επιθυμούμε να προωθήσουμε.

Ως γνωστό,  ανέφερε, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια με ολιστική προσέγγιση, που στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, για μία καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υποστηρίζει ενεργά την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ο σχεδιασμός της οποίας σημαίνει αλλαγή στην καθημερινότητα και την κουλτούρα των πολιτών.

Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του ΣΒΑΚ Λεμεσού και με τη χρηματοδότηση που έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είμαστε στο δρόμο για τη μεσοπρόθεσμη υλοποίηση έργων και δράσεων για μια Λεμεσό πιο βιώσιμη και αναμφίβολα μια πόλη πιο οικολογική, πιο ανθεκτική και με κοινωνικά ισότιμες δομές. Η Λεμεσός θα ανταποκρίνεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, και θα βελτιώνει διαρκώς τους όρους διαβίωσης και την καθημερινότητα των κατοίκων της.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την υπογραφή σήμερα του Μνημονίου με τον Δήμο Γερμασόγειας δείχνει έμπρακτα ότι στηρίζει τη νέα αυτή προοπτική για την από κοινού υλοποίηση δράσεων με όλους τους εταίρους. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι: πόλεις πιο πράσινες, πιο καθαρές, πιο ασφαλείς, πιο λειτουργικές και πιο προσβάσιμες για όλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ