Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λευκωσίας

Συνοπτική περιγραφή Έργου

Το Έργο αφορά την εκπόνηση της μελέτης για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη αστική περιοχή της πόλης της Λευκωσίας, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης και της ευρύτερης αστικής περιοχής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά ολοκληρωμένα έργα και σχέδια, όπως το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ), αλλά και τις μελέτες και τα έργα που προωθούνται ήδη. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στην ανάπλαση και στην αναζωογόνηση των αστικών πυρήνων, ιδιαίτερα του κέντρου της πόλης, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα βιώσιμης κινητικότητας. Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ Λευκωσίας  βασίζεται στις νέες οδηγίες του ELTIS (2019). Η Σύμβαση του Έργου κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία εταιρειών: «Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών, Ανάπτυξης και Πληροφορικής Α.Ε – TREDIT S.A and ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ».

 

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021, με ημερομηνία έναρξης Έργου τις 3 Δεκεμβρίου 2021 και διάρκεια 20 μήνες.

 

Κατά τους πρώτους μήνες της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Ανάδοχος καλείται να αξιολογήσει και να αναπτύξει λεπτομερώς συγκεκριμένα παραδοτέα σχετικά με την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα οποία το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και οι Τοπικές Αρχές θεωρούν ως ύψιστης προτεραιότητας και αφορούν κυρίως:

 

  • Τον σχεδιασμό του άξονα, ο οποίος θα περιλαμβάνει αποκλειστικές λωρίδες κίνησης λεωφορείων (λεωφορειολωρίδες), συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας και κάθετης οδικής σήμανσης και της βελτιστοποίησης της φωτεινής σηματοδότησης (bus priority) στις διασταυρώσεις. Ο συγκεκριμένος άξονας, θα μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί εύκολα σε ένα άξονα για σύστημα ταχείας διέλευσης λεωφορείων (BRT) ή τραμ.
  • Προτάσεις για κλιμακωτά ωράρια εργασίας με στόχο την καθιέρωση εναλλακτικών ρυθμίσεων για τις μετακινήσεις κατά τις ώρες αιχμής με απώτερο σκοπό την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.
  • Την ανάπλαση και αναζωογόνηση των ιστορικών πυρήνων, του επιχειρηματικού κέντρου καθώς και των υπολοίπων αστικών πυρήνων της Λευκωσίας.

Βρείτε πιο κάτω πληροφορίες, παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφικό υλικό και τεύχη των Δημόσιων Διαβουλεύσεων που διοργανώνονται για το ΣΒΑΚ Λευκωσίας:

1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Λευκωσίας 

2η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Λευκωσίας

DC2 : Επιτελική Σύνοψη Β’ Φάσης ΣΒΑΚ Λευκωσίας

 

Περιοχή Μελέτης: