2η Δημόσια Διαβούλευση Σxεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Αμμοχώστου

Share to:

Παρουσίαση σεναρίων και μέτρων για προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην 2η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Mαρτίου 2023 στο Κέντρο Ενηλίκων του Δήμου Δερύνειας, με συμμετοχή φορέων και πολιτών, η 2η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αμμοχώστου, η εκπόνηση του οποίου συντονίζεται από τον Κλάδο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Η κυρία Εύη Αναγιωτού, υπεύθυνη του Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας, χαιρετίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη, τόνισε ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθοδηγούμενος από ένα μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και σαφές σχέδιο εφαρμογής επικεντρώνεται στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής, επιτυγχάνοντας την ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε η κυρία Αναγιωτού, δίνεται στη συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία σχεδιασμού και στήριξης της υλοποίησης του ΣΒΑΚ.
Αφού η 1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστουπου πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2022, είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για το αντικείμενο της μελέτης αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως καταγράφηκε μέσα από τη συλλογή των δεδομένων, στο παρόν στάδιο, ανέφερε η κυρία Αναγιωτού, ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ, που αφορά τη μορφοποίηση σεναρίων και των καθορισμό γενικότερων μέτρων για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην υπό μελέτη περιοχή. Έτσι, η διοργάνωση της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης αφορά την παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό και στους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δερύνειας κύριος Άντρος Καραγιάννης χαιρέτησε την εκδήλωση και υπογράμμισε την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιτακτικές ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες όλων των περιοχών της ελεύθερης Αμμοχώστου.
Ακολούθως, ο εκπρόσωπος των Συμβούλων Μελέτης του ΣΒΑΚ Αμμοχώστου, κύριος Αλέξανδρος Τσιατίνης, ανέπτυξε τα σενάρια και τα μέτρα που καθορίστηκαν για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν προτάσεις που αφορούν τις Υποδομές Ποδηλασίας, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Εφοδιασμό, Στάθμευση, Υποδομές Πεζών, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Οδικό Δίκτυο, Κοινόχρηστη Κινητικότητα, Διαχείριση Ταξιδιών, Ανάπτυξης Χρήσης Γης.
Ο κύριος Τσιατίνης σημείωσε ότι η επιλογή των προτεινόμενων σεναρίων και μέτρων, βασίζεται στους στόχους, τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) και τα σχόλια από συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις Δημόσιες Αρχές, ενώ η βάση των επιλεγμένων μέτρων πηγάζει από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Κύπρου, τους στόχους του ΣΒΑΚ και τα συγκεκριμένα προβλήματα που εντοπίστηκαν σε προηγούμενα στάδια της μελέτης της περιοχής. Γνώμονας, όπως είπε ο κύριος Τσιατίνης, είναι η δημιουργία μέτρων με ικανότητα εφαρμογής και επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Στη συνέχεια, η 2η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Αμμοχώστου ολοκληρώθηκε με κατάθεση θέσεων και προτάσεων από φορείς και πολίτες οι οποίες θα συζητηθούν περαιτέρω σε ξεχωριστές διαβουλεύσεις με δήμους και κοινότητες.

 

Παρακολουθείστε όλη την εκδήλωση εδώ.

Παρουσίαση Μελετητών 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης ΣΒΑΚ Αμμοχώστου

Φωτογραφικό Υλικό: